پروژه ها

برخی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت تولیدی طاها

 

پتروشیمی پارس جنوبی

فرودگاه شهید دستغیب

خوابگاه دانشگاه شیراز

خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز