راهنمای نصب فلاش تانک توکار وال هنگ

دیوار محل نصب فلاش تانک توکارقبل از هر اقدامی می بایست ایزوگام شده باشد .–

–مرکز زانوی خروجی فاضلاب باید ۲۵ سانتی متر بالاتر از کف تمام شده باشد . 

ارتفاع فلاش تانک به گونه ای تنظیم شود که وسط زانویی خروجی فاضلاب (مرکز دهانه زانویی) ۲۵ سانتی متر از کف تمام شده فاصله داشته باشد . –

–در چهارچوب سازه فلزی (استراکچر) ، چهار جای پیچ تعبیه شده است که دارای اندازه های متفاوت ۱۸ و ۲۳ سانتی متر می باشد که می بایست این فاصله با توجه به اندازه کاسه توالت تعیین می شود .

–در قسمت تحتانی چهارچوب سازه فلزی (استراکچر) دو پایه تنظیم ارتفاع تعبیه شده است که پس از تنظیم ارتفاع سازه فلزی (استراکچر) ، پیچ های نگهدارنده پایه تنظیم ارتفاع محکم می شود .

صفحه های متصل به پایه های تنظیم ارتفاع ، جهت پیچ و رولپلاک کردن سازه فلزی (استراکچر) به زمین می باشد . –

–در قسمت فوقانی چهارچوب سازه فلزی (استراکچر) دو صفحه فلزی تعبیه شده است و به کمک پیچ و مهره به سازه فلزی (استراکچر) متصل می باشد که این صفحات با پیچ و رولپلاک ، سازه فلزی (استراکچر) را به دیوار متصل می کند

– در نصب چهارچوب سازه فلزی (استراکچر) ، تراز بودن سازه از بالا ، کناره ها و روبرو بسیار حائز اهمیت می باشد .

– قبل از اتصال لوله ورودی آب (آب سرد) به مخزن ، به منظور تخلیه ماسه و آلودگی های احتمالی درون لوله ی ورودی آب و عدم ورود به مخزن ، جریان آب باز شود .

–قبل از کاشی کاری ، حتما مخزن فلاشتانک حاوی آب باشد که :

  • کنترل عملکرد فلاشتانک و اطمینان از عدم نشتی
  • فشرده یا دفرمه نشدن مخزن در حین کاشی کاری

 

 

 

خانه درباره ماتماس با ما