طاها شیر در سال ۱۳۹۹ مفتخر به دریافت عنوان برند برتر در تولید شیرآلات ساختمانی شد.